Płytki PZ

Płyty zaślepiające przeznaczone są do montażu w kasetach oraz
obudowach kasetowych.
Stosuje się je w celu zamknięcia z przodu wnętrza kasety.

Elementy:
W standardowej wersji płytki zaślepiające wykonane są z blachy
aluminiowej o grubości 3 mm, anodowanej
elektrochemicznie. Oprócz standardowego koloru naturalnego aluminium
istnieje możliwość barwienia na kolor czarny,
chromianowania lub malowania lakierem proszkowym na kolor uzgodniony
z klientem wg palety RAL.
W zależności od zamówienia klienta możliwe wykonanie na płytkach
zaślepiających otworów kształtowych i okrągłych,
zróżnicowanych w przekroju pionowym (np: fazowanych, podfrezowanych,
wielostopniowych).
Płytki zaślepiające mogą być wykonane również z innych (niż blacha
aluminiowa) materiałów np.: z mosiądzu, blachy
stalowej, płyty laminowanej. Grubość płytek można zmieniać w granicach
od 1,5 do 3 mm. Oprócz płytek o wysokości 3U i
6U możliwe jest wykonanie płytek zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
Minimalna szerokość płytek wynosi 2T(T= 5,08mm),maksymalna szerokość 84T(19”).
Na płytce można umieszczać opisy sitodrukiem w kolorach czarnym, białym lub innym ustalonym z klientem. Projekty opisów wykonuje się na
podstawie dostarczonych rysunków. Opisy wykonywane są przy pomocy programu CorelDRAW w peł nej gamie wymiarowo - kształtowej cyfr i
liter. Istnieje również możliwość przyjmowania od klienta gotowych sit lub plików z projektami opisów (wg CorelDRAW).

Elemenety:
Płyta zaślepiająca - blacha aluminiowa 3 mm anodowana
Elementy mocujące

Karta produktu