Płytki PC

Płytka czołowa połączona z płytką drukowaną zamyka przestrzeń kasety oraz ułatwia wyjmowanie z niej zestawu.
Płytki czołowe spełniają wykonane są według . Wyposażone są w elementy złączne potrzebne do ichmontażu

Elementy:
- Płyta czołowa
- Kostka
- Uchwyt
- Płytka
-Tulejka z zaczepami
- Elementy złączne

PŁYTKI CZOŁOWE PC
W standardowej wersji płytki czołowe wykonane są z blachy aluminiowej o grubości 3 mm, są anodowane elektrochemicznie.
Oprócz standardowego koloru naturalnego aluminium istnieje możliwość barwienia na kolor czarny,malowania lakierem
proszkowym na kolor uzgodnionym z klientem wg palety RALlub chromianowania.
W zależności od zamówienia klienta możliwe wykonanie w płytkach czołowych otworów kształtowych i okrągłych,
zróżnicowanych w przekroju pionowym (np.: fazowanych, podfrezowanych, wielostopniowych).
Płytki czołowe mogą być wykonane również z innych (niż blacha aluminiowa) materiałów np.: z mosiądzu, blachy
stalowej, płyty laminowanej. Grubość płytek można zmieniać w granicach od 1,5 do 3 mm. Oprócz płytek o wysokości 3U i 6U
możliwe jest wykonanie płytek zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Minimalna szerokość płytek wynosi 2T (T = 5,08 mm),
maksymalna szerokość 84T(19”).
Na płytce czołowej można umieszczać opisy metodą sitodruku w kolorach określonych przez klienta. Projekty
opisów wykonuje się na podstawie dostarczonych rysunków. Opisy wykonywane są przy pomocy programu CorelDRAW w
pełnej gamie wymiarowo - kształtowej cyfr i liter. Istnieje również możliwość przyjmowania od klienta gotowych sit lub
plików z projektami opisów (wg CorelDRAW).

Karta produktu