Produkty

Płytki

Produkujemy płytki czołowe , zaślepiające oraz maskujące. Płytki czołowe spełniają wykonane są według normy PN-EN 60297 -3 i DIN 41494, wyposażone są w elementy złączne potrzebne do ich montażu. Możliwe jest wykonanie w płytkach czołowych otworów kształtowych i okrągłych również fazowanych i podfryzowanych. Płytki standardowo produkowane są w wysokości 3U i 6U i szerokości od 2T (T = 5,08 mm), do 84T (19”). Oferujemy również usługę sitodruku na płytkach według wzoru klienta.
Płytki

Produkujemy płytki czołowe , zaślepiające oraz maskujące. Płytki czołowe spełniają wykonane są według normy PN-EN 60297 -3 i DIN 41494, wyposażone są w elementy złączne potrzebne do ich montażu. Możliwe jest wykonanie w płytkach czołowych otworów kształtowych i okrągłych również fazowanych i podfryzowanych. Płytki standardowo produkowane są w wysokości 3U i 6U i szerokości od 2T (T = 5,08 mm), do 84T (19”). Oferujemy również usługę sitodruku na płytkach według wzoru klienta.

Produkty

Płytki PCK

Konstrukcja:
Materiał - blacha aluminiowa 3 mm - anodowana, chromianowana lub malowana farbą proszkową na kolor wg. RAL.

Płytki PZ

Elementy:
W standardowej wersji płytki zaślepiające wykonane są z blachy
aluminiowej o grubości 3 mm, anodowanej
elektrochemicznie. Oprócz standardowego koloru naturalnego aluminium
istnieje możliwość barwienia na kolor czarny,
chromianowania lub malowania lakierem proszkowym na kolor uzgodniony
z klientem wg palety RAL.
W zależności od zamówienia klienta możliwe wykonanie na płytkach
zaślepiających otworów kształtowych i okrągłych,
zróżnicowanych w przekroju pionowym (np: fazowanych, podfrezowanych,
wielostopniowych).
Płytki zaślepiające mogą być wykonane również z innych (niż blacha
aluminiowa) materiałów np.: z mosiądzu, blachy
stalowej, płyty laminowanej. Grubość płytek można zmieniać w granicach
od 1,5 do 3 mm. Oprócz płytek o wysokości 3U i
6U możliwe jest wykonanie płytek zgodnie z zapotrzebowaniem klienta.
Minimalna szerokość płytek wynosi 2T(T= 5,08mm),maksymalna szerokość 84T(19”).
Na płytce można umieszczać opisy sitodrukiem w kolorach czarnym, białym lub innym ustalonym z klientem. Projekty opisów wykonuje się na
podstawie dostarczonych rysunków. Opisy wykonywane są przy pomocy programu CorelDRAW w peł nej gamie wymiarowo - kształtowej cyfr i
liter. Istnieje również możliwość przyjmowania od klienta gotowych sit lub plików z projektami opisów (wg CorelDRAW).

Elemenety:
Płyta zaślepiająca - blacha aluminiowa 3 mm anodowana
Elementy mocujące

Płytki PC

Elementy:
- Płyta czołowa
- Kostka
- Uchwyt
- Płytka
-Tulejka z zaczepami
- Elementy złączne

PŁYTKI CZOŁOWE PC
W standardowej wersji płytki czołowe wykonane są z blachy aluminiowej o grubości 3 mm, są anodowane elektrochemicznie.
Oprócz standardowego koloru naturalnego aluminium istnieje możliwość barwienia na kolor czarny,malowania lakierem
proszkowym na kolor uzgodnionym z klientem wg palety RALlub chromianowania.
W zależności od zamówienia klienta możliwe wykonanie w płytkach czołowych otworów kształtowych i okrągłych,
zróżnicowanych w przekroju pionowym (np.: fazowanych, podfrezowanych, wielostopniowych).
Płytki czołowe mogą być wykonane również z innych (niż blacha aluminiowa) materiałów np.: z mosiądzu, blachy
stalowej, płyty laminowanej. Grubość płytek można zmieniać w granicach od 1,5 do 3 mm. Oprócz płytek o wysokości 3U i 6U
możliwe jest wykonanie płytek zgodnie z zapotrzebowaniem klienta. Minimalna szerokość płytek wynosi 2T (T = 5,08 mm),
maksymalna szerokość 84T(19”).
Na płytce czołowej można umieszczać opisy metodą sitodruku w kolorach określonych przez klienta. Projekty
opisów wykonuje się na podstawie dostarczonych rysunków. Opisy wykonywane są przy pomocy programu CorelDRAW w
pełnej gamie wymiarowo - kształtowej cyfr i liter. Istnieje również możliwość przyjmowania od klienta gotowych sit lub
plików z projektami opisów (wg CorelDRAW).

Ekrany

Mogą pełnić funkcję
elementu radiacyjnego, można je przykręcać do przed zakłóceniami elektromagnetycznymi złącz zgodnych z normą EN
60603 (DIN 41612) i ich odpowiedników.