W naszym biurze konstrukcyjno-technologiczne pracują inżynierowie o bardzo dużym doświadczeniu. Wykorzystują do prac projektowych nowoczesne systemy komputerowego wspomagania projektowania dedykowanego dla branży mechanicznej:

  • Solid Edge Program do projektowania detali z tworzyw sztucznych, odlewów oraz detali giętych z blach lub spawanych łącznie z wizualizacja i animacją
  • AutoCAD Program do wykonywania rysunków 2D
  • EdgeCAM Program do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Współpracuje z Solid Edge tworząc nowoczesny system CAD/CAM umożliwiający szybkie i bezbłędne generowanie programów obróbczych na wszystkie frezarki i tokarki numeryczne.