Mechanika – Radmor Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 3
81-212 Gdynia

e-mail: biuro@mechanikaradmor.pl
Tel.: 58 76 55 576

Mechanika – Radmor Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, wpisana pod numerem KRS: 0000688236 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku; NIP: 9581682068; REGON: 367865419; wysokość kapitału zakładowego wpłaconego: 1 000 000 złotych

Dyrekcja/Sekretariat

Sekretariat

tel. +48 58 76 55 576

    Biuro handlu i logistyki

    Kierownik Biura

    tel.: 58 76 55 584